Ugrás a tartalomhoz
A könyvtár története
 

 

A községben könyvtár 1960-tól a Szentes Járási Könyvtár letétjeként, tiszteletdíjas könyvtáros vezetésével működött. A könyvek elhelyezése, a kölcsönzés a helyi művelődési ház klubtermében történt. A könyvtár nyitva tartása a kultúrház nyitva tartásához alkalmazkodva hétfő, csütörtök, péntek, szombati napokon 14-19 óráig volt. Az első alkalommal letétbe helyezett 624 db könyv folyamatosan gyarapodott. Újabb letétek, "Földművesszövetkezetek a könyvtárakért" akció keretében juttatott, a helyi termelőszövetkezetek ajándékaként kapott, a Derekegyházi Állami Gazdaságtól átvett, a Megyei Könyvtár ajándékaként kapott könyvek, valamint a községi tanács végrehajtó bizottsága által a könyvtár fejlesztésére biztosított keretből vásárolt könyvek gyarapították az állományt. A könyvtárhoz tartozott még négy fiókkönyvtár is. Ezek: Ótompahát, Lajosszállás, Mágocsoldal és Lajostanya. A fiókkönyvtárak külterületi iskolákban voltak elhelyezve, ahol azokat az ott tanító megbízott pedagógusok kölcsönözték a tanulók és a tanyasi lakosok számára. Időnként a Szentes Járási Tanács művelődési autója segítségével a fiókkönyvtáros kéréseit figyelembe véve válogattak és szállítottak a kölcsönző állomás színhelyére könyveket. A könyvek gyarapodásával az olvasók száma, a forgalom is gyarapodott. 1967-re a könyvállomány elérte a 6104 darabot, az olvasók száma a 435 főt. A megnövekedett könyvállomány és az olvasók számának, igényeinek emelkedése szükségszerűvé tette a könyvtár helyiségének bővítését. A végrehajtó bizottság a kultúrháznál lévő nyitott szárny beépítésére vonatkozó javaslatát terjesztette a tanácsülés elé. 1969-ben megkezdődtek az építkezési munkák. 1970-ben átadták a könyvtárat 50 m2 alapterülettel. 1971 január 1-től a könyvtár önálló községi közművelődési könyvtárként egy egész és 1978-tól egy félműszakos könyvtárossal működött.

A külterületi iskolák megszűnésével 1970-ben az ott működő letéti könyvtárak is megszűntek az ótompaháti letét kivételével. A Derekegyházi Állami Gazdaság helyi Sertéstelepén és a Szegedi Ruhagyár helyi Ruhaüzemében létesült újabb letéti könyvtár. A szomszéd községgel, Árpádhalommal való összevonás a könyvtárak összevonását is magával hozta. Az árpádhalmi könyvtár a nagymágocsi fiókkönyvtáraként működött 1977-1990-ig. Az 1990-es évek elején a munkahelyek megszűnésével megszűntek a letétek is.

1985-ben a könyvtár ismét bővítésre került, a művelődési ház klubhelyiségét a könyvtárhoz csatolták, így lehetőség nyílt gyermekrészleg és egyben olvasóterem kialakítására. Így 120 m2 területen működött a közművelődési könyvtár.

Az 1980-as években rendszeresen olvasótáborokat szervezett a könyvtár a környező községek tanulóinak, illetve a szentesi Horváth Mihály gimnázium tanulóinak. A művelődési ház vállalkozásba adásával közművelődési feladatokat is átvett a könyvtár, így szakkörök működtetését, kulturális rendezvények szervezését.

1989-től a könyvtárban történik a helyi újság, a Nagymágocsi Hírmondó szerkesztése. Három helytörténeti kiadvány jelent meg Nagymágocsi füzetek sorozatban Nagymágocsról, melyek a könyvtár közreműködésével készültek.

1991. január 1-től a könyvtár önállóan gazdálkodó intézmény lett 2 főállású alkalmazott, részmunkaidős takarító és 4 órás kisegítő alkalmazásával. 1994-től 2 főállású, 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás alkalmazott látta el a feladatokat. 1995-ben 2 főre csökkentették az alkalmazottak számát. 1996. január 1-től összevonták szervezetileg és gazdaságilag a helyi általános iskolával. Szervezetileg az iskolának alá rendelve, de külön szakfeladaton elkülönített költségvetéssel gazdálkodott a könyvtár. Két főállású könyvtáros látta el a közművelődési könyvtári valamint az iskolakönyvtári feladatokat. A könyvtár két épületben, három helyiségben működött, összesen 160 m2 területen. A művelődési háznál lévő könyvtári épületrészben felnőtt- és gyermekkönyvtári részleg működött. Az iskola épületében lévő könyvtárhelyiségben az iskolai pedagógiai munkához szükséges irodalom volt elhelyezve.

1993-ban a könyvtár vezetője kezdeményezte a könyvtárban "Teleház" létrehozását. Az elvi hozzájárulást megkapta, anyagi támogatást viszont nem. A pályázatokon nyert eszközök mellett a közvetlen telefonvonal hiánya és a szükséges támogatás elmaradása miatt néhány hónapos működés után a teleház megszűnt. "A Nagymágocsi Gyermekekért" Alapítvánnyal közösen pályázatot nyújtott be a könyvtár teleház létesítésére, mely támogatást nyert. 1999. március 19-én nyílt meg a teleház, működéséhez helyet a könyvtár biztosít, a könyvtár dolgozói munkaidejükben végzik a teleház szolgáltatásokat.

A 2000-es években ismét rendszeresen került sor napközis jellegű, hagyományőrző nyári táborok megvalósítására, elsősorban helyi gyerekek számára.

2003. július 1-el a korábban vállalkozásban működő művelődési ház, a könyvtár, az újonnan kialakított turistaszálló és a helytörténeti gyűjtemény összevonásával új önkormányzati közművelődési intézmény jött létre. Művelődési központként működött az intézmény 2008. június 30-ig. 2008. július 1-el gazdasági okokból az intézmény önállóságát az önkormányzat megszüntette. Az általános iskola, az óvoda, az újonnan létrehozott bölcsőde és a művelődési intézmény egységeinek összevonásával általános művelődési központ alakult.

2013. január 1-el az általános iskola kivált az általános művelődési központból, állami működtetésbe került. 2014. augusztus 1-től szétválással önálló intézményként működik tovább az óvoda és bölcsőde, művelődési központként a művelődési ház, könyvtár, helytörténeti gyűjtemény és a turistaszálló.

A könyvtár állománya 2014. december 31-én:

19812 db könyv

498 db hangdokumentum

20 db elektronikus dokumentum.

A könyvtárba 11 féle folyóirat jár.

Beiratkozási díjat nem kérünk olvasóinktól.

A könyvtárban működik jelenleg is a Nagymágocsi Hírmondó szerkesztősége. Író-olvasó találkozókat, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, rendszeresen tartunk könyvtárbemutató és könyvtárhasználati órákat. Aktualitásokhoz kapcsolódóan, illetve irodalmi témában vetélkedőket, pályázatokat szervezünk gyerekek részére.

A könyvtár évek óta rendszeresen kihasználja a pályázati lehetőségek széles skáláját. A könyvtár fejlesztésében nagy előrelépést jelentettek a pályázatokon elnyert támogatások.

Igyekszünk a lakosság és az iskola tanulói részéről jelentkező információs és művelődési igényeket eszközeinkkel és lehetőségeinkkel kielégíteni. Célunk az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés növelése. Erősíteni kívánjuk a könyvtár helyi információs központi szerepét, ahol a használók a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett igénybe vehetik mindazokat a telematikai eszközöket, amelyek a munkavégzéshez, tanuláshoz, informálódáshoz szükségesek. Meglévő szolgáltatásaink fenntartása és minőségi fejlesztése mellett a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok információs esélyegyenlőségének növelése a célunk. Biztosítjuk, hogy a hagyományos és az on-line könyvtári szolgáltatásokat igénybe vehessék.

Az olvasáskultúra fejlesztését célzó programokat szervezünk a helyi irodalmi kör és meghívott előadók közreműködésével.

Akadálymentes, interaktív honlap kialakításával, könyvtári elektronikus katalógus teljes kiépítésével biztosítjuk könyvtárunkról, dokumentumainkról a tájékozódási lehetőséget.

A helytörténeti örökség megőrzése érdekében helytörténeti elektronikus könyvtári adatbázist építünk ki.

Az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásával a korszerű információszerző technikákat használók körét bővítjük.

 

Nyitva tartás

Hétfő: 10-12:00   13-18:00
Kedd: 10-12:00   13-18:00
Szerda:   13-18:00
Csütörtök:  10-12:00 13-18:00
Péntek: 10-12:00  13-18:00
     

 

Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
6622 Nagymágocs,
Szentesi út 40.

Tel.: +36 63 363 004
Tel.: +36 63 663 004
Fax: +36 63 363 004
E-mail: pmk.nagymagocs@gmail.com

Látogatók száma:
119906