Ugrás a tartalomhoz
Beiratkozás
 

 

A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia hitelt érdemlő dokumentum bemutatásával (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány): név, születési helye és ideje, lakcíme, foglalkozása, munkahelye, személyi igazolványának száma.

 

Az olvasó törzslapján szerepelnie kell a fent felsorolt adatoknak és az olvasó beiratkozási nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.

 

Az olvasójegy tartalmazza az olvasó egyedi azonosítóját, nevét, a kölcsönzött dokumentumok darabszámát, a kölcsönzés határidejét. Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja. A dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása.

 

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

 

A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető. A könyvtár beiratkozási és késedelmi díjat nem szed.

 

A könyvtár használói önkéntes alapon ún. könyvtár-pártolói díjat fizethetnek.

 

A beiratkozott könyvtárhasználók ingyenesen kölcsönözhetik a kijelölt nyomtatott könyvtári dokumentumokat.

Nyitva tartás

Hétfő: 10-12:00   13-18:00
Kedd: 10-12:00   13-18:00
Szerda:   13-18:00
Csütörtök:  10-12:00 13-18:00
Péntek: 10-12:00  13-18:00
     

 

Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
6622 Nagymágocs,
Szentesi út 40.

Tel.: +36 63 363 004
Tel.: +36 63 663 004
Fax: +36 63 363 004
E-mail: pmk.nagymagocs@gmail.com

Látogatók száma:
116473