Ugrás a tartalomhoz
Kölcsönzés
 

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét olvasóinak kölcsönadja. A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma dokumentumtípusonként a következő:

Könyv                              kölcsönzési idő       hosszabbítás

kölcsönzői állomány     28 nap                    igen (2x)

nem kölcsönözhető     péntek-kedd             nem                 állomány

helyismereti               péntek-kedd              nem

folyóirat                     1 hét                         igen (1x)

-     audiovizuális dokumentum

hanglemez                 1 hét                          nem

CD-lemez                   1 hét                          nem

Az olvasónál egyszerre 6 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve, ezek között pedig maximum 3 db lehet audiovizuális dokumentum. A régebbi folyóiratokból alkalmanként max. 10 db folyóirat kölcsönözhető - 1 féléből max. 3 db.

 

Kézikönyvek alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható!

 

Kölcsönzési határidő - szóban, telefonon, levélben - csak akkor hosszabbítható meg, ha az adott dokumentumra előjegyzést nem vettek fel.

 

A kölcsönzés tényét a könyvtár a HunTéka integrált könyvtári rendszerben tartja nyilván.

 

 

Eljárás késedelem esetén

 

Az a könyvtárhasználó, aki a kikölcsönzött könyv(ek)et a határidő lejártakor nem hozza vissza, tartozása rendezéséig a további könyvkölcsönzésből kizárja magát.

 

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte, a könyvtár 1 hónap türelmi idő után a kölcsönzési határidő lejártát követően a késedelmes olvasót levélben figyelmezteti kötelezettségére.

 

Ha a dokumentum felszólítás után nem kerül vissza a könyvtárba, 2 hét eltelte után a könyvtár ismételten felszólítja a kölcsönvevőt a könyvtári dokumentum visszaszolgáltatására. E lapon fel kell tüntetni a dokumentumok típusát és darabszámát.

 

Ha a dokumentumot újabb két hét eltelte után sem hozza vissza a kölcsönvevő, a könyvtár egy harmadik felhívást küld részére, melyben feltünteti azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel. Ez magában foglalja az eddig felmerült összes postai, valamint adminisztrációs költség összegét és a dokumentum ellenértékét. Az utóbbi megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás alapján a könyvtárvezető döntése szerint történik. Az elveszett dokumentumok értékétől függően az eredeti ár többszörösét is kérheti a könyvtár.

 

Nyitva tartás

Hétfő: 10-12:00   13-18:00
Kedd: 10-12:00   13-18:00
Szerda:   13-18:00
Csütörtök:  10-12:00 13-18:00
Péntek: 10-12:00  13-18:00
     

 

Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
6622 Nagymágocs,
Szentesi út 40.

Tel.: +36 63 363 004
Tel.: +36 63 663 004
Fax: +36 63 363 004
E-mail: pmk.nagymagocs@gmail.com

Látogatók száma:
110685