Ugrás a tartalomhoz
Könyvtárunkról
 

Az intézmény könyvtára kettős funkciót tölt be. Ellátja az iskolakönyvtári feladatokat, valamint a település valamennyi lakosa számára könyvtári ellátást biztosít. A nyilvános könyvtár a művelődési ház épületében, az iskolai könyvtár iskolai tanteremben van elhelyezve. Ugyanazon személyi és eszköztárral mindkét jól megkülönböztethető feladatnak egyaránt meg kell felelnie.

Gyűjteményét és szolgáltatási rendszerét a két feladatkör egyenértékű, maradéktalan teljesítésének célja jellemzi. Gyűjteményét folyamatosan, az igényeknek megfelelően fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsátja. Tájékoztat a könyvtár, a nyilvános könyvtári rendszer, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól. Könyvajánlásokkal segíti az olvasói érdeklődést

A könyvtár célkitűzéseit, feladatait az olvasók igényeinek figyelembevételével fogalmazza meg.

Kölcsönözhető szépirodalmi, ismeretterjesztő könyvekkel, helyben olvasható folyóiratokkal, kézikönyvekkel várja a gyermek és felnőtt olvasóit. Az olvasóvá és könyvtárhasználóvá, az önálló ismeretszerzésre nevelés segítése fő feladatai közé tartozik.

A könyvtár szoros munkakapcsolatban áll a Nagymágocsi ÁMK intézményegységeivel, az óvodával és bölcsődével. Az olvasóvá válás érdekében az óvodás gyerekeket meghívjuk a könyvtárba, ahol meséléssel, mondókázással, játékkal, kézműves foglalkozásokkal szerettetjük meg velük a könyvtárat már óvodás korban.

A Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskolával, annak tanulóival és pedagógusaival folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn. Az iskola valamennyi nevelési-oktatási területe és a könyvtár szolgáltatásai között kapcsolódási lehetőségek vannak, melyeket az oktatás-képzés érdekében ki lehet, és ki kell használni.

A könyvtárban biztosítjuk a tanulók számára a tanuláshoz, házi feladatok megoldásához szükséges dokumentumokat. A tanítás hatékonyságát növelni kívánó pedagógusok igénye szerint lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy-egy tantárgy keretében bevezessék tanítványaikat a könyvek használatába, a könyvtári tájékozódás gyakorlatába. Igény szerint könyvtárhasználati és könyvtárbemutató foglalkozásokat tartunk.

Az iskolai oktatás, nevelés keretében tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskola évente rendszeresen szervez. A versenyekre, vetélkedőkre a tanulók felkészítését könyvtári eszközökkel segítjük.

Lehetőségeinket kihasználva művészeti előadásokat szervezünk tanulók számára, amelyek az iskolában tanultak megerősítését szolgálják.

Célunk az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés növelése. Erősíteni kívánjuk a könyvtár helyi információs központi szerepét, ahol a használók a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett igénybe vehetik mindazokat a telematikai eszközöket, amelyek a munkavégzéshez, tanuláshoz, informálódáshoz szükségesek.

Meglévő szolgáltatásaink fenntartása és minőségi fejlesztése mellett a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok információs esélyegyenlőségének növelése a célunk. Biztosítjuk, hogy a hagyományos és az on-line könyvtári szolgáltatásokat igénybe vehessék.

Az olvasáskultúra fejlesztését célzó programokat szervezünk a helyi irodalmi kör és meghívott előadók közreműködésével.

Akadálymentes, interaktív honlap kialakításával, könyvtári elektronikus katalógus teljes kiépítésével biztosítjuk könyvtárunkról, dokumentumainkról a tájékozódási lehetőséget.

A helytörténeti örökség megőrzése érdekében helytörténeti elektronikus könyvtári adatbázist építünk ki.

Az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásával a korszerű információszerző technikákat használók körét bővítjük.

Nyitva tartás

Hétfő: 10-12:00   13-18:00
Kedd: 10-12:00   13-18:00
Szerda:   13-18:00
Csütörtök:  10-12:00 13-18:00
Péntek: 10-12:00  13-18:00
     

 

Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
6622 Nagymágocs,
Szentesi út 40.

Tel.: +36 63 363 004
Tel.: +36 63 663 004
Fax: +36 63 363 004
E-mail: pmk.nagymagocs@gmail.com

Látogatók száma:
110620